fbpx

СИСТЕМЕН НЛП 

Трето поколение невро-лингвистично програмиране

КАК СЕ Е РОДИЛ НЛП ?

NLP (Невро-Лингвистично Програмиране) е основан в Санта Круз, Калифорния от R. Bandler и J. Grinder, който през 70-те години внимателно наблюдава работата на някои от най-известните терапевти по онова време като М. Ериксон – хипнотерапевт, Вирджиния Сатир – семеен психолог и Ф. Пърлс, баща на Гещалт, идентифицирайки поредица от ефективни комуникационни техники и лична трансформация. NLP I и II поколение на Bandler и Grinder веднага срещат голям успех в САЩ, разпространявайки се впоследствие в Европа и по света и са използвани по-специално в областта на обучението по човешки ресурси за решаване на конкретни проблеми и определяне на стратегически цели.

СИСТЕМЕН НЛП – КАКВО НОВО ПРЕДЛАГА ?

Робърт Дилтс, ставайки колега на Бандлър и Гриндер, продължава и до днес важната изследователска работа започната от създателите, основавайки NLPU в Санта Круз и обогатявайки НЛП с нова холистична визия: инструментите, които дисциплината предоставя, са конфигурирани на в рамките на по-широка система от етични референтни ценности, отчитайки ефекта, който всички наши действия имат върху заобикалящият ни свят. Основното в еволюцията на НЛП от 3-то поколение е под влиянието на известния антрополог Г. Бейтсън, който за първи път разработва концепцията за система като набор от взаимоотношения с другите и с околната среда. Според тази нова теория благосъстоянието на човека не зависи единствено от постигането на лични цели, а от ефективно взаимодействие с цялото. Благодарение на Бейтсън, изследването на човешката психология губи егоцентричната си конотация, за да изследва по-дълбоко фините сюжети, които свързват индивида с околният свят. Благодарение на това разширяване на перспективата, системният НЛП пренасочва вниманието си от личната цел към колективната и предлага  инструменти за идентифициране на собствените способности за трансформация, като правим не само екологично ориентирани избори, т.е. зачитащи системата, но и носейки и споделяйки предимства за самите нас, другите и околната среда.

 ЗА КОГО Е СИСТЕМНИЯТ НЛП ?

Системният НЛП е насочен към всеки, който желае да поеме по пътя на личностно израстване и осъзнаване, както и за професионалисти, които желаят да придобият по-големи умения за управление на взаимоотношенията с другите. Успешно се използва при обучението на медицински и парамедицински персонал, учители, адвокати, мениджъри на фирми.

ПЪТ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМНИЯ НЛП

Системният НЛП курс е разделен на две нива – “Practitioner” и “Master”, съгласно протокола на NLPU от Робърт Дилтс, с различни задълбочени модули.

Fill in the form and ask for a free lesson now!

Scroll to Top
НЛП Еволюция България