fbpx
БИЗНЕС МЕНТОР

Професионалният профил

Бизнес менторите подпомагат хората в организациите, в които работят, по време на процесите на обучение, промяна и развитие в тяхната работа и професионален контекст. Те проектират и планират тези процеси на развитие, изпълняват ги, тушират конфликти и гарантират качеството на процесите по промяна/развитие. Този път е посветен на заети професионалисти, активни в сектори като управление на човешките ресурси, управление на здравето и безопасността, развитие на персонала, маркетинг, информационни технологии и / или други специализирани области. Титлата Ментор гарантира висок професионализъм и екологичен подход в съпътстващите процеси на обучение, промяна и развитие в компании / организации, като по този начин подобрява позицията на тези професионалисти и предлага отлични перспективи за кариера.

Предпоставки

Желаещите да получат достъп до професионалното обучение “НЛП Бизнес Ментор / NLP Business Mentor”, трябва да присъстват и да преминат през изпитни тестове на НЛП / NLP Practitioner, Advanced NLP Practitioner, Master NLP / НЛП и Master NLP Advanced курсове, равни на първите две години, включени в тригодишния курс. Трябва също така да се спомене, че образователните дейности по курса включват множество експериментални дейности, упражнения и работи за активиране на самосъзнанието, които могат да генерират силно въздействащи индивидуални или групови състояния на емоционално ниво. Поради това, регистрацията не се препоръчва за тези, които не са силно мотивирани и не желаят да работят върху себе си, както и за хора, които страдат от психологически разстройства или имат психиатрични патологии.

За регистрация в курса се изисква интервю за прием.

Формативен План

Курсът обединява обучение от 993 часа, разпределени както следва:
Practitioner Сертификация, 135 часа
Master Practitioner Сертификация, 132 часа
Специализация Менторство / Коучинг, 184 часа
Заключителна теза и лично проучване, 256 часа
Стаж, контролирана дейност, 256 часа

Личностен растеж в ролята на клиент, 30 часа (не е включен в таксата за записване)

Съдържание на курса:

(разбивка по академична година)

1-ва ГОДИНА – НЕВРОЛИНГВИСТИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ (Practitioner Сертификация) 

Английският термин Practitioner означава “практикуващ”, “потребител”. Това име е дадено на основния курс по НЛП, тъй като въпреки че това е път, който е отворен за всички и следователно – лесен за достъп, той представлява важна цел: да се използват техниките за промяна, за да се постигнат ефективни резултати, както в личния живот, така и в в професионалния. В рамките на програмата има модели, полезни за комуникация, управление на емоции и разработване на цели. По време на периода на обучение участникът може да научи техниките и да ги тества. Всеки бива следен и напътстван през целия процес от обучени асистенти. Всеки участник получава от началото на курса пълна информация за: теория на темите, примери, подробности за всички упражнения проведени в класната стая. Курсът е структуриран в сто тридесет и пет учебни часа. Съдържанието е одобрено и сертифицирано от NLPU на Робърт Дилтс (най-високата референция, присъстваща в контекста на NLP днес).

2-ра ГОДИНА – РАЗШИРЕНО НЕВРОЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (Master Practitioner Сертификация)

NLP Master е усъвършенствана програма, в която техниките усвоени в базовото ниво, се задълбочават и вие вървите към истински личен растеж. Master нивото се отнася до значението на английската дума „Mastery“, чиято основна дефиниция е високо умение и познания по предмета. Следователно това ниво предполага задълбочени познания за науката към ежедневно приложение – истинска философия на живота. Придобиващите сертификат за това ниво са подобрили живота си, усвоявайки гъвкавост в своето поведение, освобождавайки се от ограничаващи убеждения и способността да постигат целите си. “NLP Master” притежава умения, които използват съзнателните и несъзнателни процеси на ума, с уважение към другите и околната среда. Курсът е структуриран в сто тридесет и два учебни часа. Съдържанието е одобрено и сертифицирано от NLPU на Робърт Дилтс (най-високата референция, присъстваща в контекста на NLP днес).

3-та ГОДИНА – СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА МЕНТОРИНГ / КОУЧИНГ 
 
През третата година от курса НЛП техниките и пътят на личностно израстване се сливат в динамиката на професията. Особено внимание се обръща на ролята на старши наставника, който подкрепя хората и екипите, ефективно прехвърляйки своя опит / компетентност за подобряване на цялостното качество на техните действия. Треньора, който благодарение на разумното използване на въпроси и всички инструменти научени през първите две години, успява да разкрие всички индивидуални и колективни потенциали, насочени към постигане на конкретни цели и резултати.
По време на курса се обсъждат типични случаи и всеки обучаем се учи и опитва как да реагира в лицето на множество ситуации, както в отношенията един към един, така и с групи.
Учителите, всички от специализирани области, се редуват в програма, която интегрира придобитите учения и ги консолидира в път на осъзнаване, използвайки  различни методологии. В допълнение, участникът ще се научи да използва различни оперативни материали (клиентски файлове, професионален договор, когнитивни въпросници), необходими за конкретна работа с клиентите по високо професионален начин и с дълбока техническа информираност. Всеки участник трябва да представи финална теза, задълбочена разработка на собствения си процес на менторство / коучинг.
 

Класификационни теми на учебния проект:

Възприемане и себеотражение
Ценности и етика + професионална етика
Комуникация и сътрудничество
Връзки и роли
Пол и разнообразие
Дизайн
Консултативен процес
НЛП теории и техники, менторство и коучинг

Маркетинг и администрация 

Придобити знания и използване на присъдената квалификация

Завършилите студенти ще са научили методологии и стратегии за ефективно управление на процеса на менторство / коучинг съгласно холистичния модел на системния НЛП. По време на курса те се обучават в развитието и придобиването на комуникационно-релационни умения и стратегии. Те ще знаят как да използват техниките на невро-лингвистичното програмиране по екологичен начин като полезни инструменти за личния и професионален растеж на своите клиенти.

Участие

Нашето училище има минимален брой от 10 и максимум 25 души за всяка сесия на курса.

Учители

Андреа Ди Грегорио / Andrea Di Gregorio
Наташа Сакота / Natasha Sakota

Fill in the form and ask for a free lesson now!

Scroll to Top
НЛП Еволюция България