fbpx

MASTER PRACTITIONER СЕРТИФИКАЦИЯ

Програма Advanced Generation III, за да осъзнаете и надхвърлите собствените си граници 

NLP Master е програма за напреднали, в която задълбочавате техниките научени на базовото ниво и вървите по пътя на истинското личностно израстване. Master нивото включва задълбочено познание на науката спрямо ежедневна употреба – истинска философия на живота. Тези, които са придобили сертификация от това ниво са подобрили живота си, научавайки се на гъвкавост в своето поведение, свобода от ограничаващи вярвания и способността да постигат цели, придобивайки задоволеност от живота.

“Master in NLP” има умения, които използват съзнателни и несъзнателни процеси на мозъка, всички свързани с уважение към себе си, другите и природата. Курсът е структуриран в 132 учебни часа. Съдържанието е одобрено и сертифицирано от NLPU на Робърт Дилтс. 

В курса можете да научите как:

 • Да промените вярванията, които ограничават живота Ви
 • Увеличите потенциала си
 • Идентифицирате и използвате ‘лостовете’ отговорни за вземането на решения на хората
 • Бързо да промените навик или нежелано поведение
 • Да определите ясно своите лични ценности
 • Да помогнете на други да идентифицират своите водещи ценности
 • Да създадете последователност между ценности и поведения
 • Да определите чувството за идентичност у хората
 • Да използвате несъзнателни ментални стратегии, за да постигнете по-бързи резултати
 • Да идентифицирате и управлявате динамиките на взаимодействия и взаимоотношения
 • Да промените и разрешите противоречиви вярвания
 • Да разрешите дълбоки проблеми случили се в миналото и настоящето
 • Да се срещнете със ‘сенчестите си части’ и се научите как да ги превърнете в ресурси
 • Да комуникирате реконструирайки реалността по позитивен начин
 • Да трансформирате силате на егото в мощен ресурс за себепознание

Цялата програма включва следните заглавия и техники:
(Знание / Умения)

 • The Hero’s Journey – Предизвикайте комфортната си зона
 • Metaprograms – Учене от схемите използвани в житейският опит
 • Identity Matrix – Открийте части от себе си
 • Meta-mirror – Наблюдавайте се през репрезентация на собствената си реалност
 • Resonance Model – Учене чрез опита на определен човек (Ментор)
 • Leadership – Знание за фундаменталните приципи на лидерството
 • Critical Success and Change Factors – Знание за принципа на себеефикасност и връзка със самочувствието
 • Archetypes of the transformation – Преминаване през траур или раздяла
 • Tetralemma – Излизане от дилемата на живота
 • K Negative and K positive – Даване на обратна връзка с цел мотивиране на промяна
 • SOAR model – Задълбочаване на идея или проблем в търсене на нови прозрения 
 • Generative GNP – Засилете собствената си визия
 • Metamodel II and III – Разбиране за дълбоката структура на изборите чрез интегриране на невербална комуникация и обективна формулировка
 • Hierarchy of Values – Установяване на критерий за избор в живота си
 • Visual Squash – Възстановяване на баланса в състоянието чрез осмисляне на изборите си
 • Cycle of change of beliefs – Контекстуализиране на вярванията с уважение към текущото състояние
 • Barrier and Bridge Convictions – Преодоляване на вярване, което стои като бариера между това, в което вярваме ограничаващо и това, в което искаме да вярваме
 • Mandala of Being – Разбиране на индивидуалния фокус върху проблемите от живота
 • Integration of conflicting belief systems – Внасяне на баланс в идентичността
 • Sleight of Mouth – Предефиниране на възприеманата реалност чрез езиково преструктуриране
 • From Failure to Feedback – Промяна на реда на идеите относно очевидно непроменим факт
 • Using Internal Mentors – Придобиване на повече смоувереност 
 • Sponsorship – Повишаване на самочувствие чрез излагане/разкриване
 • Enneagram and GNP – Познаване на принципите на Енеаграма приложено към човешката еволюция
 • NLP Master – Опитен тест и ролева игра с техники за напреднали

Цялостната програма е разработена и разделена в протежение на 32 вечери.

Сертификационният път ‘Master Practitioner Certification’ следва оригиналният образователен протокол на NLPU от Robert B. Dilts.
Включването в цялата програма и взимането на съответният изпит изисква издаването на сертификация от от NLP Evolution, а при поискване и сертификата, подписан от Robert B. Dilts. Това е единственото училище, оторизирано в Швейцария и Италия, което издава такива сертификати, издадени от NLPU. 

Обучаващи

Андреа Ди Грегорио / Andrea Di Gregorio
Наташа Сакота / Natasha Sakota

Fill in the form and ask for a free lesson now!

Scroll to Top
НЛП Еволюция България