fbpx

Консултиране

Кой е съветникът / консултантът и какво прави той?

Лемата произтича от „консултиране“, дума от англосаксонски произход, която показва взаимопомощ между професионалист и клиент и по-конкретно връзка, насочена към личностното израстване на последния.

Областите, в които се вписва тази професия, са: лична и професионална реализация, взаимоотношения между индивидите, себепознание, брачен живот, образование на децата, теми, досега засягани изключително от света на психологията. Всъщност светът, в който работи съветникът, е този на психиката и по отношение на тези проблеми възприемането на трудностите, изпитвани от хората, често е значително, но все още не може да се каже, че се отнася до психотерапевтичната среда.

Човекът, който отива при съветник, живее според собствения си опит, усещайки, че нещо му се изплъзва, но не става въпрос за неудобства, камо ли заболявания, които се нуждаят от психотропно лекарство. За този вид проблем са необходими техники, които да действат като лост, така че клиентът да може да предизвика отговора, който търси. Често тези проблеми водят до емоционално участие, дори значително, но винаги в обсега на индивида.

Съветникът/Консултантът помага да се разбере и стимулира тази промяна чрез инструмента „въпрос“ – техника, в която той трябва да бъде високо компетентен. Всъщност консултирането основава принципа на убеждението, че отговорите вече са във всеки от нас и именно тяхната идентификация клиентът се задава в началото на своето пътуване. Съветникът е „посредник“.

Работните полета за консултиране варират от публичния до частния сектор, от групата до отделния човек, от домакинята до управителя, от училището до голямата компания. През последните години професията процъфтява и поради факта, че много хора започват да познават и оценяват нейните цели и стойност.

АКРЕДИТАЦИИ

NLP Evolution е асоцииран и акредитиран от:

• SGfB (Швейцарска асоциация на консултантите)
• A.N.Co.Re. (Национална асоциация за релационни консултации – Италия)

Сертифицираните от NLP Evolution консултанти са признати за консултанти на национално и международно ниво и приемат етичните принципи на системното невро-лингвистично програмиране. Консултативните сесии са със средна продължителност 60-90 минути и могат да се провеждат както лично (лице в лице), така и онлайн.

За повече информация или за резервиране на индивидуална сесия, свържете се с нас!

Fill in the form and ask for a free lesson now!

Scroll to Top
НЛП Еволюция България