fbpx

Коучинг (Coaching)

Що е то коучинг ?

Най-обобщено коучингът може да се определи като „партньорство с клиенти, което чрез творчески процес стимулира размисъл, вдъхновявайки да увеличат личния и професионалния си потенциал *“

Базиран на тази дефиниция, Коучингът може да се разглежда като дейност за личностно развитие, стимулирана от Коуч (обучаващия) към Клиента (обучавания), насочена към развиване на индивидуален потенциал.

* Интернационална Коуч Федерация (International Coach Federation)

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

В зависимост от областите, в които се прилага и хората, към които е адресиран, коучингът може да бъде определен, както следва:

 • Мениджърски и корпоративен Коучинг
  За изпълнителните или управленските фигури на фирмите. В подкрепа на развитието, лидерството и/или за постигането на целите на компанията.
 • Бизнес Коучинг
  За професионалисти / предприемачи, с цел да улеснят постигането на техните професионални цели.
 • Кариерен Коучинг
  За всички, които желаят да развият своя професионален растеж по стратегически начин.
 • Спортен Коучинг
  За спортисти и/или спортни отбори с цел подобряване на представянето.
 • Коучинг за живота
  За хората и техните семейни отношения, за да изградят още по-удовлетворяващ живот.

В професионалната сфера и някои общи области за „обучение“ в треньорските курсове, където обучаваният смята, че притежава необходимите качества но не ги изразява по най-добрият начин, примерно: публично говорене, управление на сътрудници и самоефективност.

Коучингът, освен че се използва за индивидуални нужди, може успешно да се приложи и към групи и в този случай говорим за:

 • Отборен/колективен Коучинг
  За работни групи, които искат да развият по-добро сътрудничество и методология на работа, в посока постигане на споделени цели.
 • Групов Коучинг
  Където хората развиват своя потенциал, особено относно конкретна тема или лидерството като роля , под наблюдението и ръководството на старши обучаващ (Coach), ставайки обучаващ както за себе си, така и един за друг.
КАКВО ПРАВИ ОБУЧАВАЩИЯТ (COACH)

Помага на клиента да осъзнае собствените си качества, подкрепя го при идентифицирането на целите, които трябва да бъдат постигнати, предлага най-добрите стратегии за постигане на очакваните резултати и предоставя необходимото за развиване на мотивация с цел посрещане на препятствията, които клиентът желае да преодолее. При описаното клиентът винаги изхожда от състояние на спокойствие и при липса на вътрешен дискомфорт или дискомфорт, който да изисква намесата на по-подходяща професионална фигура.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОУЧИНГА

Дава на човека, който го използва, по-голямо самосъзнание и това има тенденция да включва още повече роли в собствената му идентичност. В последно време този вид дейност се използва все по-често от компаниите за финализиране на обучение за хора, които покриват ключови роли за промяна.

ПЪТЯТ НА КОУЧИНГА

Оперативно, след извършване на анализ на нуждите, стъпките които трябва да се предприемат се установяват с клиента, като се изчисляват времето и броят на срещите, които трябва да се проведат. Коучинг сесиите са със средна продължителност 60-90 минути и ще се провеждат дистанционно. Треньорите на NLP Evolution използват невролингвистичното програмиране като работен инструмент. Методът НЛП, изпитан от успешни спортисти, политици и мениджъри, гарантира задоволителни резултати във времето, съпоставимо с целта.

Fill in the form and ask for a free lesson now!

Scroll to Top
НЛП Еволюция България