fbpx

Официална Сертификация в трето поколение Невро-Лингвистично Програмиране

ОФИЦИАЛНА СЕРТИФИКАЦИЯ

Училище упълномощено от NLPU на Робърт Дилтс (ROBERT DILTS) Официална сертификация в системно НЛП (SYSTEMIC NLP)

АКРЕДИТАЦИИ И НАГРАДИ

ANCoRe

Италианска асоциация на релационните съветници

SGfB

Швейцарска Консултантска Асоциация

ORIENTAMENTO.CH

Офииалният швейцарски информационен портал за университетско и кариерно насочване

SEFRI

Швейцарски секретариат за образование, проучвания и иновации

КАКВО КАЗВАТ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

Scroll to Top
НЛП Еволюция България